Programma

De bedoeling van de gebedsweek is dat er een week lang onafgebroken gebeden wordt. Dit gebeurt in een ruimte die op een creatieve en prikkelende manier is ingericht. Er zijn inspirerende hoekjes met gebedsvormen die je helpen om te bidden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan creatieve uitingen zoals schrijven, muziek en beeld. Naast deze individuele gebedsvormen zijn er gezamenlijke momenten voor aanbidding, het lezen van de Bijbel, voorbede en workshops. U kunt aan alles meedoen, net wat u wenst.

1 Individueel gebed in een gezamenlijke setting

De week is opgedeeld in verschillende tijdssloten van een uur. Hiervoor kun je je inschrijven zodat je een stok achter de deur hebt om ook daadwerkelijk te komen bidden. Er is op elk moment van de dag/nacht iemand aanwezig en je bent altijd welkom, ingeschreven of niet. Breng je vrienden, medekerkgangers, gebeds- of jeugdgroep mee!

Als je op deze button klikt, kom je op de site van een rooster van 24-7Gebed, dat zijn onze collega’s in het landelijke netwerk van Gebedshuizen/-plekken. Lukt het niet, stuur effe een mail naar timo@huisvangebed-elburg.nl, dan gaan we kijken wat er aan de hand is.

2 Gezamenlijke gebedsuren

Terwijl het individuele gebed kan doorgaan, zijn er de volgende gezamenlijke gebedstijden:

A Aanbidding

Met uitzondering van donderdagavond 20 februari (zie “workshops”) zullen er elke dag twee periodes van twee uur aanbidding zijn. Deze aanbiddingsuren zullen plaatsvinden van tien tot twaalf uur ’s ochtends en van zeven tot negen uur ’s avonds.

B. Voorbede

De volgende dagen/uren zullen er voorbede-uren zijn voor specifieke onderwerpen:

NOG IN TE VULLEN

C. Bijbellezen

Elke dag zal er ook twee keer een uur Bijbellezen zijn. Van 9:00-10:00 ’s morgens en van 18:00-19:00 ’s avonds. Hiervoor kun je je ook inschrijven om een kwartier of meer hardop de Bijbel voor te lezen. Als je dit wilt, stuur dan een mailtje met je voorkeur datum en voorkeur tijd naar mirjam@huisvangebed-elburg.nl.

Je kunt altijd ook gewoon in de gebedsruimte zitten en de Bijbelwoorden over je heen laten komen.

D. Workshops

Een paar keer deze week zullen er workshops worden gegeven:

SPECIAL: donderdag 20 februari is de maandelijkse onderwijsavond van het Huis van Gebed Elburg. Van 19:00-20:00 uur zal er aanbidding zijn en van 20:00-21:00 uur onderwijs. We hebben deze avond een speciale spreker uitgenodigd: Arjan Krijtenburg. “Kom, laten wij leren”.